Reglement win-actie Make Art Not War protestbord

Typografics steunt met deze webshop de slachtoffers van het conflict tussen Rusland-Oekraïne. De opbrengst gaat integraal naar Oekraïne 12-12. Ook de verkoop van de protestborden, met daaraan de win-actie gekoppeld, draagt daar tot bij. Iedere persoon die onze communicatie via socials & nieuwsbrief ontvangt omtrent de win-actie, kan deelnemen. De prijs die hier tegenover staat is een gratis workshop in het Letterkabinet OF 10% korting op een opleiding in onze Talent Academy. Er worden 2 winnaars geloot. Iedere deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De persoon die deelneemt moet hiervoor NIET meerderjarig zijn. Indien de deelnemer minderjarig is, raden wij wel aan om deel te nemen onder begeleiding van een ouder of voogd.

1. Prijs

De winnaars maken keuze uit de twee volgende prijzen: een gratis workshop in het Letterkabinet of 10% korting op een opleiding in onze Talent Academy. Mogen we de aandacht er nog even op vestigen dat kortingen voor een opleiding in onze Talent Academy niet cumuleerbaar zijn. Er worden in totaal 2 winnaars geselecteerd. 1 winnaar voor “Make Art Not War met beelden” en 1 voor “Make Art Not War met woorden”. De prijzen zijn niet omzetbaar in cash/geld. De wedstrijd start op 31 maart 2022 en eindigt op 30 april 2022. Voor het winnen van de prijs moet de deelnemer een protestbord kopen en zijn emoties omtrent het conflict tussen Rusland-Oekraïne delen op een creatieve manier. Dit door te tekenen, schilderen, handletteren… of door een stukje poëzie neer te pennen. Deelnames zijn enkel geldig wanneer deze worden ingezonden via het volgende e-mailadres marketing@typografics.be. Alle deelnemers, los van de uiteindelijke winnaars, zullen hun creatie geprint opgestuurd krijgen op het door hen doorgegeven adres.

2. Voorwaarden

Enkel de inzendingen ontvangen via het e-mailadres marketing@typografics.be kunnen wij goedkeuren als geldige deelname. De deelnemer moet over alle rechten beschikken die afgeleid kunnen worden uit de deelname. De creatie op het protestbord van de deelnemers mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten of vertonen.

Bij een deelname voor de win-actie “Make Art Not War met beelden” willen wij uitdrukkelijk vragen om bij het versturen je protestbord met het volgende rekening te houden. Alleen zo kunnen wij een kwaliteitsvolle print garanderen.

Indien het gaat om een fysieke creatie:

  • Gebruik slechts 1 kleur
  • Teken op wit papier van min. A4 en max. A3-formaat
  • Neem een scan van je creatie met een printer (Indien u niet beschikt over een printer, dan kan u altijd mobiel scannen door gratis de Adobe Scan app te downloaden op je smartphone.)
  • Ga voor een bestandsgrootte tussen de 5 Mb. en 30 Mb. van min. 150 ppi (pixels per inch)

Indien het gaat om een digitale creatie:

  • Hier geldt GEEN kleurenlimiet
  • Teken op een witte achtergrond
  • A4 tot A3-formaat
  • Sla je creatie op als een vectorieel bestand

De wedstrijdwinnaars worden gekozen door een jury die bestaat uit twee personen: Caro Mertens en Emma Van Ransbeeck. Zij houden rekening met de originaliteit van de deelname en stoppen alle winnaars in een pot, waarna 2 winnaars geloot worden die keuze hebben uit een gratis workshop in het Letterkabinet of 10% korting op een opleiding in onze Talent Academy. De bekendmaking van de winnaars gebeurt op 2 mei 2022.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via mail en bekendgemaakt op onze socials Facebook, Instagram en LinkedIn. Personen met vragen of betwistingen in verband met de wedstrijd worden via mail of onze live chat op de webshop geholpen. Mailen kan naar Typografics emma@typografics.be.

3. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Vanaf het moment dat er een vermoeden of sprake is van fraude kan Typografics de actie wijzigen of stopzetten. Het reglement kan wanneer dan ook aangepast worden. Wanneer dit het geval is wordt dit online vermeld.